Fællesmøde i Vitten

Fællesmøde i Vitten

Reserver onsdag d. 11. maj kl. 19.30! Kære alle Du inviteres til fællesmøde i Vitten Forsamlingshus. Vi vil gerne have dine gode idéer til arrangementer o.a., som du synes kunne være spændende for dig og din familie. Vi vil udsende en dagsorden inden mødet. Mange...

VBI kontingent

Har du husket at betale kontingent?   Skulle det være gået i glemmebogen, kan man kan stadig nå at betale de 160 kr. for VBI kontingent 2016 Pengene bruges til: Vedligehold af hjertestarter Forsikring af aktiviteter på legeplads og fodboldbane Arbejdsdage hvor...
Fællesspisning 11. april 2016 kl. 17:30

Fællesspisning 11. april 2016 kl. 17:30

          Generalforsamling for VBI & Fællesspisning i Vitten Forsamlingshus Tilmelding her   Christine står for maden   Pris: børn (under 12) 40 kr. og voksne 60 kr. Øl og vand sælges til rimelige priser.                                              Det er en...

Referat generalforsamling 2015

  Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag 5. februar 2015 Kim bød velkommen til generalforsamlingen   1.   Valg af dirigent   Flemming Jacobsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 2 stemmetællere blev valgt i...

Takstblad 2016

Gyldig fra 01-01-2016 til 31-12-2016 Driftsbidrag   Eksl.moms Incl.moms Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 750,00 937,50 Vandafgift pr. m3 kr. 5,70 7,13 Statsafgift af ledningsfrt vand kr. 5,86 7,32 Grundvandssikring kr. 0,39 0,49         Anlægsbidrag til stophane.    ...

Praktiske oplysninger

VandmålerVed alle forbrugere skal der opsættes vandmåler. Vandmåleren ejes af vandforsyningen og vedligeholdes af vandforsyningen. Vandmåleren skal placeres let tilgængelig, let aflæselig og skal anbringes på et frostfrit sted. I 2014 har vi udskiftet vi alle...