Gyldig fra 01-01-2016 til 31-12-2016

Driftsbidrag   Eksl.moms Incl.moms
Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 750,00 937,50
Vandafgift pr. m3 kr. 5,70 7,13
Statsafgift af ledningsfrt vand kr. 5,86 7,32
Grundvandssikring kr. 0,39 0,49
       
Anlægsbidrag til stophane.      
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom kr. 11.878,20 14.847,75
Forsyningsledningsbidrag – byzone – Pr. ejendom kr. 14.139,71 17.674,63
Forsyningsledningsbidrag – Landzone – Pr. ejendom kr. 23.324,20 29.155,25
Stikledningsbidrag pr. stk. 6.825,89 8.532,36
Vandur
kr. 850,00 1062,50

Stophane max. 50m fra nærmeste hushjørne.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til
ændringen i.h.t. regulativ.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for vandledningsarbejder” pr. 1. oktober.

Gebyrer   Eksl.moms Incl.moms
1. Rykkergebyr kr. 50,00 Momsfri
2. Rykkergebyr kr. 100,00 Momsfri
Flyttegebyr kr. 100,00 125,00
Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning kr. 500,00 625,00

Godkendt af Favrskov Kommune 18. november 2015