Vandværket

Velkommen til Vitten Vandværk A.m.b.a.‘s sider.

Vandværket leverer ca. 23.000 m3 vand om året til 119 forbrugere i Vitten-området.

Vandet hentes fra 1 boring i en dybde på ca. 64 meter. Vandet behandles på vandværket, hvor jern og mangan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering i lukkede sandfiltre. Et konstant vedligeholdelses program og overvågning af vandværk og ledningsnet sikrer en stabil vandforsyning.

Hårdhedsgraden for vandet er målt til 13,4 grader dH (tyske grader hårdhed), hvilket betyder middelhårdt vand.

Obs. vi aflæser vandmålere automatisk hvert år den 31. december.

Du er velkommen til at kontakte vandværket ved spørgsmål på følgende adresse: [email protected]

 

Kontaktoplysninger

Vitten Vandværk
c/o Klaus H. Pedersen
Krogsvej 27, Vitten
8382 Hinnerup
CVR-nummer: 33039158
Tlf. 51 35 64 71
Email: [email protected]

Nyttige links
Besøg også Vandrådet i favrskov.dk og Foreningen af Vandværker i Danmark

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende personer:

Formand: Klaus Pedersen

Kasserer: Søren Lassen

Sekretær: Rene Nielsen Øgelund

Takster

Du kan her hente det aktuelle takstblad:

Takstblad for 2024

Ønsker du blot at vide driftsbidraget er det her. Taksterne er inkl moms.

Fast årligt bidrag pr. bolig enhed: 1000 kr
Vandbidrag pr. m3: 8,38 kr
Statsafgift af ledningsført vand pr.m3: 7,13 kr
Afgift til Vandsamarbejdet pr.m3 1,25 kr
Ny elafgift for 2023  1,25 kr

 

Praktiske oplysninger

 

Vandmåler

Ved alle forbrugere skal der opsættes vandmåler. Vandmåleren ejes af vandforsyningen og vedligeholdes af vandforsyningen. Vandmåleren skal placeres let tilgængelig, let aflæselig og skal anbringes på et frostfrit sted.

I 2014 har vi udskiftet vi alle målere. Den nye vandmåler er en Kamstrup Multical 21. Vandmåleren er fjernaflæsbar, d.v.s. at vandværket ved at køre forbi din ejendom kan aflæse vandmålerens udvisende. Se http://www.multical21.dk/ for flere detaljer.

Fjernaflæsning betyder at du ikke længere skal indberette målerens visning, med mindre du bliver kontaktet herom.

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved vandmåleren, skal ejeren straks meddele dette til Vitten Vandværk, tlf. 86910181.

Vandmåleren vil pga. myndighedskrav blive kontrolleret eller udskiftet, når den har været i drift i 6 år.

Aflæsning af vandmåler

Årsaflæsning: Den 31. december aflæser vi vandmåleren.

Aflæsning i forbindelse med fraflytning:
Den der fraflytter en ejendom er ansvarlig for at vandmåleren aflæses og at aflæsning meddeles til Vitten Vandværk.

Kontrolaflæsninger (stikprøvekontrol): Der foretages stikprøvekontrol af måleaflæsninger (foretages af personale fra Vitten Vandværk).

Vandspild

Det er en god ide, at du selv foretager kontrolaflæsninger af din vandmåler.
Du bør mindst 1 gang pr. måned kontrollere dit forbrug, således at du har mulighed for at opdage eventuelle utætheder eller vandspild i din installation. F.eks. kan et løbende toilet have et forbrug på op til 100.000 l pr. år.

Det er ejendommens ejer, der hæftes for det vandforbrug, som måleren udviser.

Afbrydelser af vandforsyningen

Hvis der ikke kommer vand ud af hanen, kan du selv undersøge, om der er naboer, der også mangler vand, om det er både koldt og varmt vand der mangler, om vandfilterne på vandhanerne er stoppet m.v.

Hvis der ikke kommer vand ud af hanen kan du kontakte Vitten Vandværk, tlf. 86910181.

Uregelmæssigheder i vandforsyningen

Hvis der opstår uregelmæssigheder i vandforsyningen kan du kontakte Vitten Vandværk, tlf. 86910181.