Praktiske oplysninger

sep 4, 2015 | Artikler, Forside-nyheder

VandmålerVed alle forbrugere skal der opsættes vandmåler. Vandmåleren ejes af vandforsyningen og vedligeholdes af vandforsyningen. Vandmåleren skal placeres let tilgængelig, let aflæselig og skal anbringes på et frostfrit sted. I 2014 har vi udskiftet vi alle målere.   Den nye vandmåler er en Kamstrup Multical 21. Vandmåleren er fjernaflæsbar, d.v.s. at vandværket ved at køre forbi din […]

Vandmåler
Ved alle forbrugere skal der opsættes vandmåler. Vandmåleren ejes af vandforsyningen og vedligeholdes af vandforsyningen. Vandmåleren skal placeres let tilgængelig, let aflæselig og skal anbringes på et frostfrit sted.

I 2014 har vi udskiftet vi alle målere.  
Den nye vandmåler er en Kamstrup Multical 21. Vandmåleren er fjernaflæsbar, d.v.s. at vandværket ved at køre forbi din ejendom kan aflæse vandmålerens udvisende. Se http://www.multical21.dk/ for flere detaljer.
Fjernaflæsning betyder at du ikke længere skal indberette målerens visning, med mindre du bliver kontaktet herom.

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved vandmåleren, skal ejeren straks meddele dette til Vitten Vandværk, tlf. 86910181.

Vandmåleren vil pga. myndighedskrav blive kontrolleret eller udskiftet, når den har været i drift i 6 år.

Aflæsning af vandmåler
Årsaflæsning:
Den 29. december aflæser vi automatisk vandmåleren.

Aflæsning i forbindelse med fraflytning:
Den der fraflytter en ejendom er ansvarlig for at vandmåleren aflæses og at aflæsning meddeles til Vitten Vandværk.

Kontrolaflæsninger (stikprøvekontrol): Der foretages stikprøvekontrol af måleaflæsninger (foretages af personale fra Vitten Vandværk).

Vandspild
Det er en god ide, at du selv foretager kontrolaflæsninger af din vandmåler. 
Du bør mindst 1 gang pr. måned kontrollere dit forbrug, således at du har mulighed for at opdage eventuelle utætheder eller vandspild i din installation. F.eks. kan et løbende toilet have et forbrug på op til 100.000 l pr. år.

Det er ejendommens ejer, der hæftes for det vandforbrug, som måleren udviser.

Afbrydelser af vandforsyningen
Hvis der ikke kommer vand ud af hanen, kan du selv undersøge, om der er naboer, der også mangler vand, om det er både koldt og varmt vand der mangler, om vandfilterne på vandhanerne er stoppet m.v.

Hvis der ikke kommer vand ud af hanen kan du kontakte Vitten Vandværk, tlf. 86910181.

Uregelmæssigheder i vandforsyningen
Hvis der opstår uregelmæssigheder i vandforsyningen kan du kontakte Vitten Vandværk, tlf. 86910181.