Fællesspisning 11. april 2016 kl. 17:30

mar 23, 2016 | Artikler, Forside-nyheder

          Generalforsamling for VBI & Fællesspisning i Vitten Forsamlingshus Tilmelding her   Christine står for maden   Pris: børn (under 12) 40 kr. og voksne 60 kr. Øl og vand sælges til rimelige priser.                                              Det er en stor hjælp for planlægningen, hvis man husker at sende en tilmelding per mail til undertegnede, […]

         

Generalforsamling for VBI & Fællesspisning i Vitten Forsamlingshus

Tilmelding her

 
Christine står for maden
 
Pris: børn (under 12) 40 kr. og voksne 60 kr.
Øl og vand sælges til rimelige priser.
                                            
Det er en stor hjælp for planlægningen, hvis man husker
at sende en tilmelding per mail til undertegnede, så hurtigt som muligt.
 
For at lette oprydningen vil vi gerne opfordre til at man melder til Jørgen Staun, hvis man er interesseret i at hjælpe.
 
Kontingent
Skulle det være gået i glemmebogen, kan man kan stadig nå at betale de 160 kr. for VBI kontingent 2016
Pengene bruges til:
  • Vedligehold af hjertestarter
  • Forsikring af aktiviteter på legeplads og fodboldbane
  • Arbejdsdage hvor legeplads og området ved boldbanen vedligeholdes
  • Arrangementer som fællesspisninger, Lucia og Skt. Hans
  • Bålhytte (2015)
  • Shelter (2016)

 Der kan betales kontant, via mobile pay på 25594502 eller på kontonummer 9067 4581615170

 

Generalforsamling i Vitten Borger og Idrætsforening Mandag d. 11. april 2016 

Dagsorden:

1.                           Valg af dirigent + referant

2.                           Formandens beretning

3.                           Regnskab

4.                           Valg af bestyrelse

5.                           Valg af revisorer

6.                           Indkomne forslag

7.                           Eventuelt

Ad. 4 På valg:

         Camilla, Henrik og Laila (alle ønsker genvalg)

               

Ad. 6        Indkomne forslag modtages og behandles under generalforsamlingen.

 

Ad. 7        Valg eller genvalg af Ekaterina til landsbyrådet.

                Valg af suppleanter til landsbyrådet.