Går du og undrer dig?

apr 20, 2021 | Forside-nyheder

Du har helt sikkert undret dig over, hvorfor du ikke har fået indbydelsen til Vitten Borgerforening og Forsamlingshus’ (VBF) generalforsamling. Ifølge vedtægterne skulle vi nemlig have holdt generalforsamling inden den 30. april. Men det kan vi desværre ikke på grund af restriktionerne.Du kan dog være sikker på, at du får indbydelsen, så snart det er […]

Du har helt sikkert undret dig over, hvorfor du ikke har fået indbydelsen til Vitten Borgerforening og Forsamlingshus’ (VBF) generalforsamling. Ifølge vedtægterne skulle vi nemlig have holdt generalforsamling inden den 30. april. Men det kan vi desværre ikke på grund af restriktionerne.
Du kan dog være sikker på, at du får indbydelsen, så snart det er lovligt, at vi alle sammen må mødes igen.

Du skal vide, at vi ikke har økonomiske udfordringer, for vi er gældfri, og de udgifter, vi har til varme og el, bliver dækket ind af lejeindtægten fra lejligheden.

Vores likvide beholdning er i uge 15: 77.000 kroner
Huset er lejet ud i 26 dage fra juni til september.

Vores nabogrund ved det gamle mejeri er nu ryddet for træer, og det viste sig, at nogle af dem var vokset for tæt på vores grund. Derfor har vi fået en masse træ, som nu delvist er kløvet og ligger klar til at blive anvendt i bålhytten en gang i fremtiden. Vi havde i forvejen selv fældet nogle træer og kløvet det, så nu er der træ til en
meget lang periode.

Hushjælpen står klar til at holde den julefrokost, de aldrig fik – og samtidig genoptage det værdifulde arbejde med at vedligeholde huset og lave gennemgribende rengøring med samme intervaller som før Corona-nedlukningen.

Planerne for foreningen er uændrede, og vi sætter i gang så snart, vi igen må mødes i bestyrelsen.

Det er tale om følgende projekter: Sti til Dr. Dagmars kilde, udbygning af legepladsen og opgradering af vores lydanlæg, så vi undgår for høj musik om aftenen.

På foranledning af Skjød Borgerforening indgår vi nu i et samarbejde med Granslev og Lyngå, og vi er i gang med at lave et fællesarrangement, der vil strække sig over flere dage. Det var planen, at det skulle ske til sommer, men forsamlingsforbuddet tillader det sandsynligvis ikke, og derfor er det udskudt til næste år den 15.-18. juni 2022.
Landsbyrådet har bevilget 80.000 kroner til arrangementet, men der skal flere penge på bordet for, at vi kan gennemføre det. Vi arbejder videre med projektet, som er et meget konkret eksempel på vores fælles ønske om at knytte byerne tættere på hinanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen