Alle forbrugere med til at sikre Favrskovs drikkevand

nov 3, 2019 | Uncategorized

Vi har fået følgende pressemeddelelse fra Favrskov kommune: Favrskovs vandværker har nu stiftet foreningen ”Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune”. Gennem samarbejdet indbetaler forbrugerne i de næste 12 år 2 kroner per m3 vand. Alt i alt forventes det at give op til 50 millioner kroner, der skal bruges på at sikre, at der også i fremtiden […]

Vi har fået følgende pressemeddelelse fra Favrskov kommune:

Favrskovs vandværker har nu stiftet foreningen Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune. Gennem samarbejdet indbetaler forbrugerne i de næste 12 år 2 kroner per mvand. Alt i alt forventes det at give op til 50 millioner kroner, der skal bruges på at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i jorden under Favrskov.

Vandsamarbejdet blev stiftet på en generalforsamling 14. maj 2019, og i de kommende år skal Vandsamarbejdet være med til at prioritere, hvor Favrskovs grundvand kræver mest fokus. Modellen for vandsamarbejde er kendt fra andre danske kommuner, og det er Favrskov Byråd, der har besluttet, at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.

Stor opgave for små vandværker

Der er 47 vandværker i Favrskov, hvoraf nogle er store og andre små. For et lille vandværk kan det være en dyr opgave at beskytte drikkevandet. Men nu kan også de små vandværker løfte opgaven, fordi forbrugerne fra alle Favrskovs vandværker bidrager økonomisk gennem Vandsamarbejdet.

Anders G. Christensen (V) er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune og glæder sig over, at Vandsamarbejdet nu er en realitet.

– Drikkevand er en af vores mest dyrebare resurser. I Favrskov har vi store områder med drikkevand af meget høj kvalitet. Nogle steder finder vi et højt indhold af nitrat fra gødskning, og vi finder også pesticidrester. Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at undgå nitrat fra gødskning og pesticidrester i vores drikkevand. Det er netop det, Vandsamarbejdet skal være med til at løse, siger Anders G. Christensen og fortsætter:

– Vi gør allerede i dag en stor indsats for at beskytte grundvandet, men der er brug for en særlig indsats på nogle af landbrugsarealerne, hvor størstedelen af vores drikkevand kommer fra.

Også Ole Leegaard, der er formand for det nyetablerede vandsamarbejde bakker op.

– Som forbruger er jeg glad for, at jeg for et næsten symbolsk beløb kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan drikke rent vand direkte fra hanen. Og som formand for Vandsamarbejdets bestyrelse ser jeg frem til – sammen med Favrskov Kommune – at prioritere, hvordan pengene bruges bedst muligt for at sikre rent drikkevand til borgere i hele kommunen.

Penge til Vandsamarbejdet

Hvert vandværk skal opkræve i gennemsnit 2 kr. pr. m3 til Vandsamarbejdet. Det er op til det enkelte vandværk at bestemme, om taksten opkræves efter forbrug, som et fast beløb eller som en blanding af begge dele. Hvis der afregnes efter forbrug, svarer det for en familie med to voksne og tre børn til cirka 350 kroner om året.

Betalingen til Vandsamarbejdet opkræves fra 1. januar 2020 og frem til 2032, og det ekstra beløb kommer til at fremgå af vandregningen. Pengene går til eksempelvis at kompensere landmænd for det tab, der vil være ved at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealer omkring drikkevandsboringer. Samtidig kan pengene også bruges til at oplyse eksempelvis villaejere om at droppe sprøjtegift i haverne.

Vandsamarbejdets penge kan også bruges til at medfinansiere skovrejsning eller naturområder. Sammen med Naturstyrelsen og berørte vandværker undersøger Favrskov Kommune i øjeblikket mulighederne for at etablere og finansiere nye skove. Favrskov Kommune har afsat penge til skovrejsning i årene 2020-2022.

Fakta om Vandsamarbejdet

Vandsamarbejdet er for alle almene vandværker i Favrskov Kommune og blev stiftet på en generalforsamling 14. maj 2019. På generalforsamlingen blev bestyrelsen valgt, og her er der repræsentanter fra

  • Ødum Vandværk
  • Foldby Vandværk
  • Ulstrup Vandværk
  • Farre Mark Vandværk
  • Hinnerup Vandværk
  • Hadsten Vandværk
  • Hammel VandværkLæs mere om Vandsamarbejdet på favrskov.dk/vandsamarbejde

Yderligere information:Anders G. Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 20 22 98 06

Karin Hvidberg Nilsson, afdelingsleder, Virksomheder og Grundvand. tlf. 24 34 65 15 Ole Leegaard, formand for vandsamarbejdet, tlf. 21 44 07 46