Der indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Vitten Vandværk A.m.b.a.

Den 5.juni 2019

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Budget til godkendelse
  5. Behandling af indkomme forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

  I VITTEN FORSAMLINGSHUS KL. 19.30

Bestyrelsen