Referat af generalforsamling i VBI 2016

maj 8, 2017 | Artikler, Forside-nyheder

Referat af generalforsamling i VBI 27.04.2017   Valg af dirigent og referentDirigent blev HenrikReferent blev Lisbeth Formandens beretningLaila fremlagde formandens beretning. Ønsker man at læse beretningen, kan den læses på hjemmesiden. Vi kan dog her fremhæve, at VBI har stået for at afholde 3 fællesspisninger, Lucia og fællesspisning (sammen med kirken), fastelavns arrangement for byens […]

Referat af generalforsamling i VBI 27.04.2017

 

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent blev Henrik
  Referent blev Lisbeth

 2. Formandens beretning
  Laila fremlagde formandens beretning. Ønsker man at læse beretningen, kan den læses på hjemmesiden. Vi kan dog her fremhæve, at VBI har stået for at afholde 3 fællesspisninger, Lucia og fællesspisning (sammen med kirken), fastelavns arrangement for byens børn, arbejdsdage, Skt. Hans samt opførsel af shelter i forbindelse med bålhytten.
  Beretningen blev taget til efterretning.

 3. Regnskab
  Torben fremlagde regnskabet, da Jørgen var fraværende. Regnskabet blev godkendt

 4. Valg af bestyrelse
  Camilla og Laila ønsker at træde ud af bestyrelsen
  Lisbeth og Jørgen ønsker genvalg
  Henrik er ikke på valg
  Der var ikke nogle der meldte sig til opgaven med bestyrelsen
  Vi havde en snak om, hvordan vi kan komme videre i arbejdet med VBI, da arbejdsopgaverne er nødt til at matche det antal mennesker der sidder i bestyrelsen.
  Der var forslag om, at formandens beretning kommer ud pr. mail, for at gøre opmærksom på, hvad der er foregået i VBI.
  De 3 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer vil efter første møde melde ud, hvad de ønsker at bruge deres kræfter på i det kommende år.

 5. Valg af revisor
  Torben bliver valgt som revisor sammen med Gunnar

 6. Indkomne forslag
  I.a.b.

 7. Eventuelt
  Der blev spurgt ind til om forsamlingshusets og VBIs bestyrelse har overvejet at slå sig sammen ? Der er gang i at udvikle et samarbejde mellem de eksisterende foreninger for at skabe den bedste udvikling i byen, men en decideret sammenlægning af de to bestyrelser har ikke været med i overvejelserne i denne omgang.

 

Til sidst en opfordring fra Henrik om, at vi alle, hver især, prøver at tage fat i de folk vi møder, for at opfordre dem til at tage en arbejdsopgave i VBI. Det kunne f.eks. være at stå for en fællesspisning eller lign.