Generalforsamling 2017

mar 27, 2017 | Artikler, Forside-nyheder

Noter fra generalforsamling i Vitten Forsamlingshus 20.02.2017   Version 3   ·       Rettidig indkaldt – 8  feb. ·       Dirigent Flemming Jacobsen ·       Beretning: Jacob Jacobsen   1.     Lejeindtægt 151.000 kr. – en stigning på 66.000 kr. 2.     Gulv analyse Teknologisk Institut – 8.400 kr. 3.     Internet søgninger – 922 gange en forøgelse på 286 % […]

Noter fra generalforsamling i Vitten Forsamlingshus 20.02.2017

 

Version 3

 

·       Rettidig indkaldt – 8  feb.

·       Dirigent Flemming Jacobsen

·       Beretning: Jacob Jacobsen

 

1.     Lejeindtægt 151.000 kr. – en stigning på 66.000 kr.

2.     Gulv analyse Teknologisk Institut – 8.400 kr.

3.     Internet søgninger – 922 gange en forøgelse på 286 %

4.     69 udlejninger – til 53 personer

5.     17 gange udlejet til VBI

6.     75 % af udlejningerne er med deltagelse af Christines Køkken

7.     Vindfang – 118.000 kr. – er finansieret med fondsmidler fra Elro fonden.

8.     Landinspektør -9.000 kr. – sportspladsen og Forsamlingshusgrunden er nu på et matrikel nummer.

9.     Tilfredshedsanalyse – efter leje af huset igangsættes for at få input til eventuelle forbedringer.

10.  Priser i 2017 – uændret.

11.  45 medlemmer af Forsamlingshuset.

12.  Hushjælpen er en succes og en forudsætning for husets drift og fortsatte udvikling. En stor tak til Knud Erik for at organisere Hushjælpen.

·       Spørgsmål:

1.      Har der været lejet ud i hverdage til møder, konferencer etc. – kan der gøres noget for at fremme dette da huset ikke kan lejes meget mere ud i weekenderne?

2.     Tydeliggør på hjemmesiden at der er mulighed for at leje på hverdage med forplejning og en individuel lejeaftale – samme budskab på Christines hjemmeside.

3.     Begravelses mindehøjtidelighed – lav en standardløsning og en lille folder der kan uddeles til bedemænd mm så vi gør det nemt for pårørende at vælge Vitten Forsamlingshus.

4.     Overvej at finde emner til Gå Hjem møder sammen med FL.

·       Beretningen blev godkendt.

 

·       Regnskab: Søren Bech

·       Søren gennemgik alle hovedposterne og kommenterede disse.

·       Han satte fokus på at Hushjælpen er uvurderlig i forhold til drive huset – gæsterne skal altid komme til et hus der er rent og ryddeligt både inde og ude.

·       Regnskabet blev godkendt

 

·       Valg:

·       Bestyrelses medlemmer, suppleanter, revisorer blev alle genvalgt.

1.     Bestyrelses medlemmer: Birgitte Simonsen, Kjeld Nielsen

2.     Suppleant: Gunnar Have

3.     Revisorer: Hanne Larsen, Klaus Pedersen

 

·       Vedtægtsændringer

1.     Der var ikke nok fremmødte til at ændringer kunne besluttes.

2.     Der indkaldes til ny generalforsamling d. 13.03.2017

3.     Begrænsning af lånemulighed i forhold til ejendomsvurdering ønskes slettet.

4.     Tidspunkt for afholdelse ønskes ændret for at kunne afholde generalforsamling samme aften som VBI.

5.     Formulering vedr. revision ønskes ændret fra – regnskab fremlægges i revideret stand til at der har været ydet regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelsen af regnskabet.

 

·       Hushjælpen: Knud Erik Rønde

1.     16 medlemmer – pensionister – 2 fra bestyrelsen

2.     Mødes jævnligt og altid med en klar dagsorden for hvad der skal gennemføres.

3.     Fokus på hyggeligt samvær og kvalitet i det udførte arbejde.

 

·       Gaver

·       Der blev uddelt gaver til Bendt for fotoarbejde og Torben for hjælp med regnskabet.

 

 

·       Konstituerende bestyrelsesmøde i Forsamlingshuset 13.3.2017

·       Følgende blev besluttet:

Formand – Jacob

Næste formand – Birgitte

Kasserer – Søren

Fundraiser – Kjeld

Udlejning og køkken – Christine

Referent – Gunnar

 

Vedtægterne trænger til en opdatering og det blev besluttet at se på andre forsamlingshuses vedtægter og lave udkast til nye – i god tid så medlemmerne har mulighed for at sætte sig ind i dem og komme med ændringsforslag.

Vi bør aftale en tidsplan for dette så de nye vedtægter er gennemarbejdet og forstået/ accepteret inden næste års generalforsamling.

 

Dernæst var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om 3 ændringer til vedtægterne.

 

§ 1 – mindst en andel a 10 kr. ændres til a 250 kr.

§ 3 – hvert år i januar afholdes generalforsamling ændres til senest 30  april

§ 5 – restgælden på de samlede lån må aldrig overstige 60 % af den til enhver tid gældende ejendomsvurdering. Denne paragraf ønskes slettet.

 

Alle tre forsalg blev enstemmigt vedtaget af de ca. 20 fremmødte medlemmer.