Takstblad 2017

nov 21, 2016 | Artikler, Forside-nyheder

Gyldig fra 01-01-2017 til 31-12-2017 Driftsbidrag   Eksl.moms Incl.moms Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 750,00 937,50 Vandafgift pr. m3 kr. 5,70 7,13 Statsafgift af ledningsfrt vand kr. 5,86 7,32 Grundvandssikring kr. 0,39 0,49         Anlægsbidrag til stophane.       Hovedanlægsbidrag pr. ejendom kr. 11.878,20 14.847,75 Forsyningsledningsbidrag – byzone – Pr. […]

Gyldig fra 01-01-2017 til 31-12-2017

Driftsbidrag   Eksl.moms Incl.moms
Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 750,00 937,50
Vandafgift pr. m3 kr. 5,70 7,13
Statsafgift af ledningsfrt vand kr. 5,86 7,32
Grundvandssikring kr. 0,39 0,49
       
Anlægsbidrag til stophane.      
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom kr. 11.878,20 14.847,75
Forsyningsledningsbidrag – byzone – Pr. ejendom kr. 14.330,73 17.913,42
Forsyningsledningsbidrag – Landzone – Pr. ejendom kr. 23.369,30 29.549,13
Stikledningsbidrag pr. stk. 6.918,11 8.647,63
Vandur
kr. 850,00 1062,50

Stophane max. 50m fra nærmeste hushjørne.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til
ændringen i.h.t. regulativ.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for vandledningsarbejder” pr. 1. oktober.

Gebyrer   Eksl.moms Incl.moms
1. Rykkergebyr kr. 50,00 Momsfri
2. Rykkergebyr kr. 100,00 Momsfri
Flyttegebyr kr. 100,00 125,00
Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning kr. 500,00 625,00

Godkendt af Favrskov Kommune 17. november 2016