Referat 11. april (fundrasinggruppen)

jul 8, 2012 | Artikler

Referat fra møde i fundraisinggruppe Onsdag d. 11.4.2012. Dagsorden 1. Valg af referent. 2. Opdatering deltagerliste 3. Forslag til underopdelinger: Sponsorer. – Mulige sponsorer i det lokale erhvervsliv… Frode Laursen Lokale virksomheder. Sidenhen – Trælaster og lign til materialer. Fundrasing: Pengeindbringende aktiviteter – Køb en stol – Rockkoncert – Indsamlingskonkurrence hvem kan skaffe flest penge […]

Referat fra møde i fundraisinggruppe
Onsdag d. 11.4.2012.

Dagsorden

 1. 1. Valg af referent.
 2. 2. Opdatering deltagerliste
 3. 3. Forslag til underopdelinger:


Sponsorer. – Mulige sponsorer i det lokale erhvervsliv…
Frode Laursen

Lokale virksomheder.

Sidenhen – Trælaster og lign til materialer.

Fundrasing: Pengeindbringende aktiviteter
– Køb en stol
– Rockkoncert
– Indsamlingskonkurrence hvem kan skaffe flest penge
– Lav sommerfesten om indsamlingsfest
– Auktion,,,,,
– EM-fodbold på storskærm
– Fundraising-fester
– Bagagerumssalg
– Madarrangementer
– Pokeraften
– Sponserløb-cykling/løb
-Billedudstilling
– Salg af byvandring

Fonde: Ansøgning af fonde samt offentlige midler(LAG og Landsbyrådet).
Kim har en liste…
Kommunen /Landsbyrådet
Lokale og anlægsfond (kommunen) (fritidsaktiviteter)
Real Dania fonden
Tips og Lotto midler
Herman Sallings Fond
Sahva fonden- betaler for handicap adgang og et handicap toilet.
Tuborgfonden – giver til akustik forbedring (nyt loft)


 1. 4. Pengeindbringende aktiviteter, sponsorer og fundraising
  – liste udarbejdes
 2. 5. Prioritering af aktiviteter
 3. 6. Hvem arbejder med hvad?
 4. 7. Hvorledes rekrutteres flere medlemmer til vores gruppe?
 5. 8. Overordnet projektbeskrivelse – Fælles brainstorming, nøgleord
 6. 9. Evt.
 7. 10. Tidsplan, dato for næste møde?

Referat

Add.1
Majken fik lov til at lave referent.

Add. 2

Deltager:
Kim Christensen: [email protected] – tlf. 2989 1697
Laila Mortensen: [email protected]– tlf. 8691 0710/2090 0871(arb.)/2235 8102
Kaj Mogensen: [email protected] – tlf. 8691 0046
Elisabeth Staun : [email protected] – tlf. 8710 6881
Knud Erik Rønde : [email protected] – tlf. 2311 0692
Majken Salling : [email protected] – tlf. 22561967

Deltog ikke:
Mikkel Pape:[email protected] – tlf. 2042 7855
Christine Nesteng Christensen: [email protected] – tlf. 22573238

Add. 3
Der arbejdes videre med følgende underopdeling:

Sponsorer:
Alle de virksomheder/håndværkere der giver tilbud skal tilbydes sponsorater.
Der skal oprettes sponsorliste på hjemmesiden med logo osv.
Det besluttedes på nuværende tidspunkt at vi ikke vil fortage os noget i forhold til mulige sponsorer, før at projektet er ordentligt defineret og at vi har noget konkret materiale at vise frem.

Fonde:
Kategorisering af fonde og liste dem efter ansøgningsfrist. Kontakt til konsulent Margrethe Thygesen fra LAG angående hvilke fonde der er besværet værd at søge. Kim har aftalt møde med LAG

Fundraising ideliste – Pengeindbringende aktiviteter:
Det var væld af gode ideer og mange gode forslag til aktiviteter, som kan være med til at skaffe penge til forsamlingshuset. Se Pkt. 4.

Add. 4
Fundraising ideliste – Pengeindbringende aktiviteter:
Listen er usorteret og der er tilføjet kommentarer fra mødet ved nogle af forslagene:

– Amerikansk lotteri til fællesspisninger – diskussion om fælles tvang, det kan være et problem skulle påtvinge folk at købe en lodseddel, specielt i forbindelse med fællesspisningen, hvor det skal være uforpligtende at deltage.
– Bagagerumssalg/loppemarked på bymarken med stande til en enhedspris og så salg på eget ansvar og fortjeneste. Pris for længden af bordplads. De er forskellige meninger om at det er noget som kan ”betale sig” – Evt. som en aktivitet til næste sommerfest 2013.
– Kaffe/kage aften – billig kage til høj pris.
-Spejderaktivitetsdag
– Filmaften/Fodboldaften storskærm. Salg af div. mad og drikkevarer, forholdsvis nemt, kræver ikke de store ressourcer.
-Stegt flæsk aften (uafhængig af fællesspisning) evt. sammen med foredrag Christine N. vil gerne komme og lave mad
– Øl-smagning ved øl-lauget .
– Kend din skov? (Skovfogeden fortæller/Erling?/Frijsenborg – Linjen, Tobaksegen, Skovfogederne, Marsk Stig, Med bil eller cykel),
– Rundvisning på Frode Laursen
– Koraften, (hvor koret tager familien med)
– Craut-soursing: Kikstarter…ved at beskrive et projekt godt. Hvor alle – via nettet – giver 10 kr.
– DM i cykling ved Hammel (rundtur ved Pøt Mølle – fællestur med morgenbrød i forsamlingshuset)
– EM-fodbold på storskærm (kampdatoerne + storskærm)
– Køb en stol
– Koncert – hvis der var nogen, som kender en eller kan skaffe en eller anden mere eller mindre berømt sanger/entertainer, der var villig til gratis at lave en velgørenhedskoncert til fordel for forsamlingshuset.
– Indsamlingskonkurrence hvem kan skaffe flest penge
– Lav sommerfesten om indsamlingsfest
– Auktion
– Fundraising-fester
– Madarrangementer
– Pokeraften

Foredragsaftener(forslag de mulige emner er ikke verificerede endnu): indtjening ved salg af entre eller ”mundtgodt”.
– Egnsarkivet
– ”Årets gang i rævekæret” ved Preuss
– ”Billeder fra det gamle Vitten” ved Bendt Ø.
– ”Kend din by fra øst til vest” ved Kaj Mogensen
– Foredrag om Island – Firma i Hinnerup,
– Foredrag om New Zealand, Willy fortæller om turer han arrangerer til New Zealand
– Foredrag om Nicaragua ved Præsten

Add. 5
Prioritering af aktiviteter

Sponsorer:
Der skal oprettes sponsorliste på hjemmesiden med logo osv. men det besluttedes på nuværende tidspunkt at vi ikke vil fortage os noget i forhold til mulige sponsorer, før at projektet er ordentligt defineret og at vi har noget konkret materiale at vise frem.

Fundraising- Ideer som der arbejdes videre med her og nu:
– EM i fodbold (kampdatoerne + storskærm) Torben Sørensen vender tilbage med forskellige datoer.
– DM i cykling ved Hammel (rundtur ved Pøt Mølle – fællestur med morgenbrød i forsamlingshuset)
– Rundvisning på Frode Laursen. Evt Med rundbold for de unge…
– Høstfest, der allerede er fastlagt og sat i gang ved VBI.
– Kend din by fra øst til vest, Kaj Mogensen 2 timer 40-50,- en onsdag eller torsdag aften kl. 18:30-20:30 med kaffe og kage til sidst i forsamlingshuset ultimo maj/primo juni. Tilmelding
-Stegt flæsk aften (uafhængig af fællesspisning) evt. sammen med foredrag Christine N. vil gerne komme og lave mad

Fonde:
Kim har en liste over forskellige fonde man kan søge, men det kræver at projektet bliver fastlagt, så der et specifikt grundlag at søge på. Det besluttes i første omgang at undersøge listen nærmere mht. ansøgningsfrister og relevans, og forsøge at lave en grovsortering og prioritere de forskellige emner for ikke at tid på ”småbeløb”, da det kan være en ret tidskrævende proces at læse ansøgningsmateriale fra de forskellige fonde og bevillinger.
Det er en forudsætning at der laves et fælles projektmateriale og at vores projekt får rammende titel inden at vi kan begynde søge penge. Kaj og Knud Erik laver et udkast til projektbeskrivelse til næste gang.
Under fonde har Laila modtaget en skrivelse fra Favrskov Kommune ang. Forslag og ideer til Buget 2013-16. Laila har allerede fået ansøgningsskema fra Favrskov Kommune ang. energibesparende tiltag der kan mindske udgifter. Når Kommunen nu betaler el-varmen i klubhuset og derved vil døre til klubhuset være en god investering, MEN ansøgningsfristen er den 17.04.12. Evt. forespørgsel på anden varmekilde på sigt. Kim undersøger det og tager affære hvis det er relevant for os.

Add. 6
Personer på de forskellige aktiviteter:
Fonde: Elisabeth, Majken, Kim, Kaj og Knud Erik
Fundraising, aktiviteter: Christine, Laila,Martin
Sponsorer: Frode Laursen (Kim),

Add. 7:
Nye medlemmer til gruppen:
Martin Olesen vil gerne hjælpe gruppen, men har svært med deltage i møderne pga. skæve arbejdstider. Vil dog gerne se på om han kan sammensætte noget til et sponsorløb/cykelløb.

Add. 8
Overordnet projektbeskrivelse – Fælles brainstorming, nøgleord
Visionen for de forskellige dele, hvad giver et nyt køkken byen? Og dog en overordnet beskrivelse af projektet. Hvad er attraktivt ved at bo her, hvilket liv udspiller sig her i Vitten. Hvad med børnene – udvidet torsdagscafé. En eller to eftermiddage om ugen, så ungerne ikke skal til Hinnerup, også til de udendørs aktiviteter. Visionerne er at vi skaber rammer omkring fællesskabet i byen. Visionsaftenen i efteråret skabte fokus på et hvilke værdier som borgerne ligger vægt på her i Vitten.
Kaj og Knud Erik laver et udkast til en projektbeskrivelse til næste møde.

Add. 9
Eventuelt:
Det påpeges at det er på tide at låse projektet fast, så byens borgere ved hvad de har at forholde sig til. Samtidig afhænger det hele af at der er en bestyrelse der kan sige god for projektet samt godkendelse fra aktionærerne(anpartshaverne).  Det er Fundraisings gruppens holdning at det projekt der skal arbejdes for, er Plan forslag B. Kim tager den anbefaling med til det ”formandsmøde” i maj, hvor projektet forhåbentlig bliver låst fast.

Add. 10
Formanden(Kim) takkede for god ro og orden.
Næste møde i Fundraisings gruppen fastsættes til mandag den 21. Maj 2012 kl. 19:30 i forsamlingshuset.