Herunder ses billeder fra arbejdsgruppemøde den 14. marts 2012.