Har du hørt om projektet med en ny legeplads?

sep 26, 2023 | Forside-nyheder, Nyt fra bestyrelsen

Her kan du læse projektbeskrivelsen for projektet. Og vi er godt på vej med at samle midler ind!

På landet er der plads til at udfolde sig: Der er højt til loftet, plads til store armbevægelser og masser af flot natur. Alt dét har vi i Vitten – og alligevel mangler vi noget vigtigt.

For vi mangler plads til at børn og unge kan mødes udfolde sig i trygge rammer: Et sted, hvor børn trygt kan lege sammen, hvor de kan lære at cykle, hvor unge kan mødes til en fodboldkamp eller for at øve tricks på skateboard. Et sted, hvor hele familien kan tage hen og møde andre i byen og skabe netværk og venskaber.

Det sted drømmer vi om at skabe i Vitten. Med en legeplads og multibanen ved Vitten Forsamlingshus får drømmen plads til at udfolde sig.

Projektbeskrivelse

Vi vil etablere en legeplads med multibane ved Vitten Forsamlingshus. Her er i forvejen en bålhytte, og det er et kendt og vellidt sted i Vitten. På legepladsen kan børn og unge mødes og lege. På multibanen kan man dyrke forskellige sportsgrene og en cykelbane, hvor man trygt kan lære at holde balancen. På petanquebanen kan de ældre borgere mødes og have en hyggelig stund.

Vi håber med denne projektbeskrivelse at vise, hvordan vores projekt vil være med til at binde alle i Vitten mere sammen – og rykke hverdagen på landet i en lille landsby lidt tættere på det, vi alle drømmer om.

Baggrund

Vitten er en landsby med ca. 230 indbyggere. Logistikvirksomheden Frode Laursen har hovedkontor i Vitten og dermed transport gennem byen med store lastbiler. Der er mange småbørns familier i byen, men ikke et naturligt sted at mødes. Vi har i flere år snakket på diverse borgermøder om, at vi mangler noget for byens børn og unge.

Vi har både et dejligt forsamlingshus og sportsplads, bålhytte og shelter. Men vi mangler legeplads og muligheder for, at de unge kan mødes til aktiviteter. Når vi holder Skt. Hans og fællesspisning bliver vi overrasket over alle de børn og unge, der dukker op, da vi ellers ikke ser dem i byen. Vi ved derfor, at behovet for et samlingssted i byen er til stede.

Projektets ide

Vi ønsker at skabe et naturligt samlingspunkt og aktivitetsområde. Vi har boldbane, shelter og bålhytte og forsamlingshus med tilhørende lokaler som kan bruges ved familie arrangementer, børnefødselsdage og lignende. Vi mangler at få etableret aktivitetsmuligheder udenfor.

Derudover påtænker vi også en multibane med tilhørende cykelbane, da vi ikke har naturlige veje og stier, hvor byens børn kan lære at cykle på grund af den meget tunge trafik.

Vores projekt består af en legeplads inddelt i områder for små og større børn, samt en multibane omkranset af en cykelbane, så der kan spilles fodbold hele året rundt og hvor byens børn har et sted, de kan lære at cykle.

Til multibanen hører også mobile ramper så man kan bruge det som skaterbane til løbehjul og skateboard.

Vi påtænker også at etablere en petanquebane så de ældre beboere har noget at mødes om.

Målgruppe

Målgruppen er primært borgerne i byen, særligt børnene og de unge.

Derudover vil projektet også komme lejere af Vitten Forsamlingshus til gode. Det kan være til runde fødselsdage, konfirmationer, barnedåb og så videre – arrangementer, hvor der ofte er børn og unge, som vil få glæde af de nye faciliteter.

Den eksisterende shelter og bålhytte kan også bruges af alle og er nem at finde på Naturstyrelsens liste over offentlige shelterpladser. Brugerne af shelteren er derfor også en del af målgruppen.

Mål for projektet

Målet er at få etableret et naturligt samlingspunkt for alle. Et samlingssted, der emmer af aktivitet på banerne og omkring Vitten Forsamlingshus. Mere aktivitet vil være udgangspunktet for, at borgere i Vitten mødes og etablere gode relationer på kryds og tværs i byen.

De relationer, der etableres udenfor om sommeren, kan vi bygge videre på om vinteren ved at lave bordtennis og andet i Vitten Forsamlingshus.

Økonomi

Projektet søges finansieret gennem fondsøgning og kommunal støtte.

Vi skal søge midler til etablering af legeplads og multibane, så det sker i henhold til gældende lovkrav, samt til indkøb af diverse materialer til legeplads.

Lokale virksomheder har givet tilsagn om at stille likviditet til rådighed i byggeprocessen indtil fondsmidlerne er udbetalt, hjælpe med materialer og stille maskinel til rådighed til eks. udgravning af området.

Byens borgere deltager i etablering af legeplads og multibane.

Formidling og markedsføring

Vi har en fin hjemmeside og aktiv facebookgruppe for byen. Vi holder begge steder løbende byens borgere opdateret med projektets status. Her vil vi også invitere til åbningsfest, når projektet står færdigt, og efterfølgende til forskellige arrangementer for borgerne i byen.

Tidsplan

August 2023: Søge støtte hos Landsbyråd i Favrskov Kommune
September 2023: Søge fonde
Efterår 2023: Færdigbehandlet byggetilladelse
Forår 2024: Etablering af legeplads og multibane

Bag projektet

Bag projektet står Vitten Borgerforening og Forsamlingshus. Foreningen består af en flok af byens borgere, der både har små børn, unge mennesker i familien og en del pensionister. Alle målgrupperne er repræsenteret i bestyrelsen. Vi repræsenterer derfor den målgruppe, vi tænker projektet er for.

Når projektet er afsluttet, står Vitten Borgerforening og Forsamlingshus for driften og vedligehold af legeplads og multibane. Vi har både økonomien til det gennem udlejning af Vitten Forsamlingshus og kontingent fra foreningens medlemmer. Vi har en god kontakt til en legepladsinspektør, som kan varetage det lovpligtige eftersyn løbende.