Indkaldelse til generalforsamling Vitten Vandværk onsdag den 5 juli kl 19.30

jun 24, 2023 | Forside-nyheder

Vil du vide mere om, hvor dit vand kommer fra? Så kom til generalforsamling i Vitten Vandværk

Vil du vide mere om, hvor dit vand kommer fra? Så kom til generalforsamling i Vitten Vandværk!

Der indkaldes hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Vitten Vandværk a.m.b.a.

Onsdag d. 5. juli 2023 kl. 19.30 i Vitten Forsamlingshus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Budget til godkendelse
  5. Behandling af indkommen forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen