Her kommer den lovede dagsorden til generalforsamlingen klokken 19.00 i morgen:
 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning 
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Muligheder / projekter: 
  Sti langs Rævkæret og til Dr. Dagmars Kilde.
  Trafik på Toftkærvej. 
  Legeplads for børn og voksne.
  Tanker om anvendelse af lejligheden.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen – Claus og Kjeld er på valg og modtager gerne genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af bilagskontrollanter.
 9. Eventuelt

Der vi også være nyt fra Landsbyrådet


Med venlig hilsen bestyrelsen.