Favrskov Kommune har sendt dette til alle berørte borgere via eboks. Mailen kommer her:

“Favrskov Kommune vil gerne invitere borgere i Vitten til et møde omkring de nyanlagte pudebump i Vitten. Mødet er en opfølgning af den dialog og de henvendelser der har været siden pudebumpene blev anlagt tilbage i maj.

Favrskov Kommune vil derfor gerne invitere til et dialogmøde, hvor du kan blive klogere på hvilken effekt pudebumpene har haft. 

I løbet af september er der blevet lavet 3 trafiktællinger i Vitten, hvori hastigheden også er blevet målt. Det er derfor nu muligt at evaluere på projektet om det har haft den ønskede hastighedsnedsættende effekt.”