Information fra kommunen om pudebump

sep 2, 2019 | Forside-nyheder

Følgende information er kommet fra kommunen: ” Hermed Favrskov Kommunes plan for dialog vedr. pudebump med Borgerforeningen og beboere i Vitten. I uge 35/36 foretages trafiktællinger gennem Vitten for at måle pudebumpenes effekt på bl.a. hastigheden.Når resultatet af trafiktællinger foreligger indkalder Favrskov Kommune til et møde i Vitten hvor resultaterne gennemgås (alle er velkomne). Til dette […]

Følgende information er kommet fra kommunen:

” Hermed Favrskov Kommunes plan for dialog vedr. pudebump med Borgerforeningen og beboere i Vitten.
 I uge 35/36 foretages trafiktællinger gennem Vitten for at måle pudebumpenes effekt på bl.a. hastigheden.Når resultatet af trafiktællinger foreligger indkalder Favrskov Kommune til et møde i Vitten hvor resultaterne gennemgås (alle er velkomne). Til dette møde inviteres særskilt de beboere, der har henvendt sig til Trafik & Veje, fordi de føler sig generet at pudebumpene. 
Derudover kan jeg informere om, at der opstilles 2 skilte med bump inkl. undertavle med ”4 bump”. Der er opsat skilte med fællessti. Skiltning er godkendt af Østjyllands Politi.
 
Venlig hilsen

Niels Christian Laustsen
Afdelingsleder for Trafik og Veje”