Ruten går mod Lyngå og videre mod Birkebakkerne. Derefter drejer den mod Haurum Skov, til Frisenborgskovene og retur til Vitten.