Der er endnu ikke fastlagt et program for næste Sankt Hans.