Kære Alle

 

Så er der brug for arbejdskraft i forsamlingshuset igen.

 

Onsdag d. 13 maj påbegyndes flise lægning udendørs.

 

 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til rengøring og prop udskiftning på stolene.

Bestyrelsen efterlyser en der vil være tovholder på stolene.

 

Endelig arbejdsplan med dato og klokkeslæt for arbejdsgrupperne udsendes senere.

 

Forsamlingshuset