Referat af generalforsamling i VBI 2014

mar 9, 2015 | Artikler

  Torsdag d. 05.03.2015   1.      Valg af dirigent Knud Erik blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var blevet lovligt indvarslet   2.      Formandens beretning Fællesspisningerne er gået rigtig fint i løbet af året. Det har været lidt svært at få folk til at melde sig til madlavning, så vi skal finde en […]

 

Torsdag d. 05.03.2015

 

1.      Valg af dirigent

Knud Erik blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var blevet lovligt indvarslet

 

2.      Formandens beretning

Fællesspisningerne er gået rigtig fint i løbet af året. Det har været lidt svært at få folk til at melde sig til madlavning, så vi skal finde en form for dette fremover.

Sommerfesten var også rigtig hyggelig for dem der mødte op. Det var ikke så mange.

Ellers er det forsamlingshuset der har fyldt lidt i arbejdet.

 

3.      Regnskab

Jørgen gennemgik regnskabet.

 

4.      Valg af bestyrelse

Jørgen og Lisbeth er på valg og ønsker genvalg. De blev valgt.

Ekaterina er trådt ud af bestyrelsen for at gå ind i landsbyrådet. Vi skal gerne have valgt et nyt medlem i stedet for hende.

       Da der ikke var nogen der meldte sig, blev vi enige om, at bestyrelsen ville uddelegere

       opgaver, når der er behov for ekstra hænder

 

5.      Valg af revisor

Torben 

 

6.      Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag

 

7.      Evt.  Herunder valg af suppleant til landsbyrådet.

Suppleanter til landsbyrådet blev Flemming og Lisbeth

Der var et forslag om at referater fra landsbyrådet kan blive lagt på hjemmesiden, så alle kan orientere sig om, hvad der rør sig.

Det er også vigtigt at repræsentanten fra landsbyrådet sørger for at orientere landsbyen om de ting der rør sig i rådet, så vi skal sørge for at der som minimum bliver berettet fra dette til VBI´s generalforsamling

Der blev også orienteret om, at bestyrelsen stadig arbejder for at få en bålhytte, for de penge som vi fik fra Frode Laursen. Dog er projektet blevet lidt mindre, da vi har valgt at bruge de frivillige kræfter til ombygning af forsamlingshuset. Vi arbejder på at finde et bålhus, som skal opføres af andre for de penge vi har til rådighed – hvilket ikke er urealistisk.