Referat af generalforsamling i VBI 2013

maj 28, 2013 | Artikler

Referat af generalforsamling 15. april 2013 valg af dirigent Jørgen Staun blev valgt   Formandens beretning Martin fremlagde beretning fra formanden. Endnu en gang forløb vores fælles arbejdsdag rigtigt godt, der blev hygget og arbejdet ikke mindst.  Fællesspisningerne køre godt med god opbakning. Sommerfesten/sankthans gik godt, tak til spillemændene, bagerne og alle der gjorde en […]

Referat af generalforsamling 15. april 2013

  1. valg af dirigent

Jørgen Staun blev valgt

 

  1. Formandens beretning

Martin fremlagde beretning fra formanden. Endnu en gang forløb vores fælles arbejdsdag rigtigt godt, der blev hygget og arbejdet ikke mindst.  Fællesspisningerne køre godt med god opbakning. Sommerfesten/sankthans gik godt, tak til spillemændene, bagerne og alle der gjorde en indsats. Der er mange ting der er kommet i gang i samarbejde med forsamlingshuset og formanden håber på at vi får endnu bedre og rammer og mere socialt i gang i byen og at det vil gavne os alle.

Beretningen blev godkendt

 

  1. Regnskab

Flemming fremlagde regnskab der viste et underskud på kr. 2.167

Kontingentopkrævning er sat i gang.

Arrangementer giver underskud total set, bl.a. husleje til forsamlingshuset er en ekstra post. Forsikring er med for både 2011 og 2012.

Tilgodehavende kontingent er indtægter fra regnskabsafslutningen til generalforsamlingsdato.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelse

Martin og Flemming træder efter eget valg ud. Lisbeth og Mads blev valgt med applaus

 

  1. Valg af revisorer

Flemming blev valgt som ny revisor efter Mads

 

  1. Indkomne forslag

Ingen forslag

 

  1. Eventuelt

Kaj nyt om forsamlingshuset: Projekt sendt ind til forskellige tilskudsordninger. Projekt er skåret ned til 1,5-1,6 mio. Landsbyrådet ville ikke tage stilling til det nye mindre projekt. Det ser dog stadig ud til at vi får 400 tkr. fra landsbyrådet og 400 tkr. fra LAG. Tilsammen kan vi komme op på 1,2-1,3 mio.

Der har været stille længe, der har bl.a. været afslag på nogle af ansøgningerne.

Klublokaler skal have en stor tur, køkken kan måske ikke få den store tur. Vi må se hvor langt pengene og arbejdskraft rækker.

Martin: Ruholmsvej er ”sløjfet”. Der kan laves en sti et andet sted. Opfordring til, at nogle af dem der har boet her i mange år kommer med forslag til en anden sti.

Uffe og Kaj har gået en tur, der så spændende ud.

Frijsenborg modsætter sig at der bliver lavet nye stier til skoven bl.a. p.g.a. cyklister

Nedrivning af gamle bygninger, 48 landsbyer i Favrskov kommune. Smeden og Jens Christiansens hus. 500.000 til 48 landsbyer. Laila er på opgaven.

Landsbyrådet: Kaj er med som suppleant efter Nick. Der skal vælges en ny. Kaj er valgt. Uffe er suppleant.

Ordstyreren mente tak for god ro og orden.