Referat 27. juni (fundrasinggruppen)

jul 8, 2012 | Artikler

Referat fra møde i fundraisinggruppe Onsdag d. 27.6.2012. Dagsorden 1. Mødedeltagere, samt valg af referent 2. Evaluering af fundraisings arrangementer – Byvandring – Flæsk og fodbold 3. Forslag til nye aktiviteter: 4. Projektet 5. Evt. 6. Tidsplan, dato for næste møde? Referat Add.1 Mødedeltagere og valg af referent: Referent: Kim Christensen: [email protected] – tlf. 2989 […]

Referat fra møde i fundraisinggruppe

Onsdag d. 27.6.2012.

Dagsorden

  1. 1. Mødedeltagere, samt valg af referent
  2. 2. Evaluering af fundraisings arrangementer
    – Byvandring
    – Flæsk og fodbold
  3. 3. Forslag til nye aktiviteter:
  4. 4. Projektet
  5. 5. Evt.
  6. 6. Tidsplan, dato for næste møde?


Referat

Add.1
Mødedeltagere og valg af referent:
Referent:
Kim Christensen: [email protected] – tlf. 2989 1697
Andre medvirkende:
Laila Mortensen: [email protected]– tlf. 8691 071/2235 8102
Kaj Mogensen: [email protected] – tlf. 8691 0046
Elisabeth Staun : [email protected] – tlf. 8710 6881
Knud Erik Rønde : [email protected] – tlf. 2311 0692
Christine Nesteng Christensen: [email protected] – tlf. 22573238

Add. 2
Evaluering af fundraisings arrangementer:
Byvandring:

Byvandringen gik rigtig godt og der var overvældende fremmøde. Arrangementet gav da også er overskud på ca. 1600 kr. ved salg af entre og kaffe/kage. Konklusionen er at den type arrangementer er gode, fordi at de ikke kræver de store økonomiske investeringer og enkle at realisere, når “bare” man har en gratis foredragsholder og supplerer det med kaffe/kage. Derudover var arrangementet en god start på vores “kend din by”-tema og med til at forstærke interessen for Vitten, som en levende landsby med en lang fortid/historie bag sig og en ligeså god  fremtid foran sig.(forhåbentlig). Der var snak om at der måske kunne være et behov for at lave en byvandring hver andet år for nytilflyttere og andre interesserede. “Kend din By”-temaet forsætter til efteråret med Rundvisning hos Frode Laursen til efteråret, når vi har fået fastlagt en dato. 
Flæsk og fodbold:
Der var ligeledes stort fremmøde til både spisning og efterfølgende fodbold, men der var en rigtig god stemning på trods af lydproblemerne i starten. Der var meget arbejde i at få teknikken til at virke (livetransmission m. digital signal), men nu har vi gjort vores erfaringer. Vi mangler/ønsker os en projektor m. HDMI. indgang så vi kan modtage digital signal, nu da vi ikke umiddelbart kender nogen, som kan låne os den. Det vurderes at der er mere potentiale for en gang stegt flæsk, som alm. fællesspisning, men med  fundraisingsgruppen, som værter. Salget af stegt flæsk, samt drikkevarer gav overskud og sammenlagt med det andet F. arrangement er der et samlet et overskud på ca. 5000 kr. i kassen

Add. 3
Forslag til nye aktiviteter: (som der arbejdes videre med efter ferien)
Rundvisning “Frode Laursen”. forslås afviklet i uge 41 – mulige datoer: 8,10,11 okt. Kim står for kontakten, Kaj er tovholder.
Visninger på storskærm: Tour de France og sidenhen OL. Det kræver at vi får skaffet en projektor, der kan modtage et digital signal for at vi kan komme videre. Så vi satser nok på OL-håndbold, når vi kommer tilbage fra ferie. Touren er ude i denne omgang.
Mere stegt Flæsk evt. i sammenhæng med foredrag. Nis Boesdal er nævnt, som en mulighed – Christine undersøger nærmere.
Musik arrangementer – vi vil gerne have nogle musikalske arrangementer i forsamlingshuset, men vi har ikke de store penge at gøre med. Derfor skal det helst være en form for velgørenhed eller en overkommelig pris, specielt hvis der en økonomisk risiko forbundet med arrangementet. Laila vil undersøge nærmere angående et Kor og en RAP-gruppe
Foredrag – flere foredrag t omkring vitten og omegn efterlyses.’
Høstfesten, hvor Fundrasingsgruppen har fået mulighed for at stå for aktiviteterne, tages op på næste møde

Add. 4
Projektet:
Kim og Elisabeth informerer af deres samarbejde med Mick fra Marketingsafdelingen og arbejdet med præsentere projektet på hjemmesiden.
Her i blandt en vision for projektet, en deltagerliste for folk, som har en tilknytning, bruger huset  og de grønne områder. teksten suppleres med en tegning(situationsplan)
Status på projektet er at projektgruppen, til august, er så langt fremme at fundraisingsgruppen har noget konkret at søge ud fra.

Add. 5
Evt:
Til næste gang bedes gruppemedlemmerne tænke over følgende:
Ideer og aktivitetsforslag til høstfesten
Forslag til aktiviteter i efteråret – herunder foredragsholdere eller musikarrangementer/indslag
Hvilke aktiviteter man selv kan tænke sig at arbejde med. Nu vi skal have gang i fondssøgning for alvor, så vi bliver nok nødt til at dele tingene(os) lidt op…

På næste møde skal vi ….
Lavet en fuldstændig liste over aktiviteterne i efteråret og sat datoer på.
Fundet ud af hvem der arbejder med hvad. Fundsøgning eller/og fundraisingsaktiviteter

Måske skal vi have en person der skal granske på nettet og se på andre forsamlingshusprojekter – til inspiration. Der er bl.a. Skjoldelev FS, som er en direkte konkurrent til os … der kan man se hvor de har fået penge fra og hvorledes de gør det.
http://www.skjoldelev.dk/default.asp?sCode=paf_økonomi

Add. 6
Tidsplan, dato for næste møde?
Næste møde i Fundraisingsgruppen fastsættes til onsdag den 1. August 2012 kl. 19:30 i forsamlingshuset.

God Sommer – vi ses i august