Referat 21. maj (fundrasinggruppen)

jul 8, 2012 | Artikler

Referat af møde i fundraisingsgruppe Mandag d. 21.5.2012. Tid og sted: Kl. 19.30 i Forsamlingshuset Deltagere: Kim Christensen: [email protected] – tlf. 2989 1697 Laila Mortensen: [email protected]– tlf. 8691 0710/2090 0871(arb.)/2235 8102 Kaj Mogensen: [email protected] – tlf. 8691 0046 Elisabeth Staun : [email protected] – tlf. 8710 6881 Knud Erik Rønde : [email protected] – tlf. 2311 0692 […]

Referat af møde i fundraisingsgruppe
Mandag d. 21.5.2012.
Tid og sted: Kl. 19.30 i Forsamlingshuset

Deltagere:
Kim Christensen: [email protected] – tlf. 2989 1697
Laila Mortensen: [email protected]– tlf. 8691 0710/2090 0871(arb.)/2235 8102
Kaj Mogensen: [email protected] – tlf. 8691 0046
Elisabeth Staun : [email protected] – tlf. 8710 6881
Knud Erik Rønde : [email protected] – tlf. 2311 0692
Majken Salling : [email protected] – tlf. 22561967
Mikkel Pape:[email protected] – tlf. 2042 7855
Christine Nesteng Christensen: [email protected] – tlf. 22573238

Referat

1. Valg af referent.  – Majken

Vedtaget.

2. Siden sidst ved Kim H. Christensen kort opsummering:

Projektgruppen har vedtaget at arbejde efter model B, ”den lille model”. Store diskussioner ang. inddragelse af lejligheden, og funktionen af klubhuset. Udfordringen er at få planen endelig så forsamlingshuset bliver et samlingspunkt for hele byen med så mange funktioner som muligt. Projektgruppen arbejder, så hurtigt de kan, med at færdiggøre den endelige plan, hvori der indgår en bedre løsning for klubhusdelen.

Elisabeth foreslår at der kommer aktiviteter på tegningen således at det bliver lettere for LAG at se mulighederne i vores projekt. – Der skal nok blive lavet en situationsplan, hvor man kan se hvad der sker på udenomsarealerne.

Kontakt til kommunen angående forslag til nedbringelse af varmeudgifter på kommunens driftsomkostninger. Ansøgt om kr. 100.000. Efterisolering og nye døre.

Opsummering af mødet med Merete fra LAG.- Kim fremsender en skitse til LAG, som måske kan komme med på LAG`s bestyrelsesmøde allerede her i foråret, så vi kan få en forhåndsindikation på projektet inden den ende lige ansøgning

3. Projektet – Projektbeskrivelsen og projekt materiale, samarbejde m. marketingsgruppe? Skal vi have kigget på hjemmesiden, Elisabeth?
Oprette sponsorliste
?

Projektbeskrivelsen og projekt materiale: Knud-Erik har lavet et udkast til en projektbeskrivelse med baggrund, formål og gennemførelse. Beskrivelsen af det konkrete projekt laves først når planerne er helt klar fra projektgruppen. Materialet ligges ud på hjemmesiden lige så snart vi er klar med planerne.

Kommentarer til Knud Eriks beskrivelse:
Fyret kun er 4-5 år gammel, – ikke gammel, gammelt.

Vigtigt at beskrive, hvad gør dette projekt, hvad er forskellen, hvilke muligheder giver dette projekt Vitten, borgerne i Vitten. Og ikke mindst hvorfor; en vision opridset kort og præcist på 10-15 linjer. Elisabeth vil prøve at lave et udkast til en overordnet vision.

Kommentarer til hjemmesiden – flere billeder, ikke starte ud med referater. Visuelt – at her der mange mennesker der samles. Kim opsætter et møde med Mick angående hjemmesiden og opsætning af dette. Så alle borgere i Vitten kan følge med i projektet. Et logo for projektet og titel.

Sponsorliste: Frode Laursens logo med på siden samt alle eventuelle sponsorer.

4. Fonde og strategi – prioritering af fonde og fordeling hvem kigger på hvad?..

I første omgang koncentreres kræfterne omkring de offentlige midler. Kim har set på listen fra LAG’s hjemmeside. Til næste møde læses op på fonde og prioriterer. Fx Lokale og Anlægsfonden.

5. Pengeindbringende aktiviteter, sponsorer og fundraising
Fundraising – Ideer, der arbejdes videre med her og nu, hvem står for hvad og bestemmelse af datoer?

– “Kend din by fra øst til vest”- byvandring v. Kaj Mogensen
onsdag den 6. juni, kl. 19.00, kr. 40. Indbydelse ligger på hjemmesiden (Kaj/Knud Erik/Christine). Øl og vand sælges. Der er bedt om tilmelding dog ingen deadline. Der er tilsagn om kaffe (4 poser) + 3 bradepandekager, borddækning.

– “Kend din by – Rundvisning på Frode Laursen”. Evt. med rundbold for de unge imens… Rundturen skal slutte i forsamlingshuset.
Laves engang i sensommeren/efteråret.  Kim laver forespørgsel ved FL. Der aftales nærmere på næste møde.

– Stegt flæsk aften med nye kartofler, med aktivitet på plænen. Slås sammen med EM-bold…

– EM i fodbold DK/Portugal onsdag den 13. juni – målet er at samle ca. 50 personer som for kr. 100 pr. pers. får serveret mad inden kampen. Tjek lige om vi kan modtage sendesignalet. Projekter og storskærm. Lærred fra Frode? Tekniker, Kim taler med Mick. Mikkel kan låne projekter ellers kan Majken låne en som back-up. Kim koordinerer.

– Høstfesten, der allerede er fastlagt og sat i gang ved VBI. Kan vi hjælpe med nogle aktiviteter?
Den vender vi lige tilbage til, når VBI begynder at planlægge.

OBS efter rengøring sættes pengene ind på Vitten Forsamlingshus’ konto for sig.
Det skal gøres tydeligt at det er fælles arrangementer til fælles bedste og derfor de forholdsvis høje priser.

6. Evt. – nye forslag?

Høstmarked omkring kirken ligesom forhen høstmarkedet, som nu er flyttet til Hinnerup. Laila tager kontakt med Mads (menighedsrådet). Vi kan tilbyde at hjælpe til med det praktiske, samt landlig idyl, så vi kan lokke dem til byen…

Aktiviteter lige nu:
Fodbold hver torsdag aften (Jan 100)
Torsdagscafé, klubaktivitet under VBI
Cykeltur hver mandag

Nuværende aktiviteter/traditioner i forsamlingshuset:
Fastelavn, Lucia, Sommerfest, Høstfest, Julefrokost, Fællesspisninger i løbet af vinteren, Gud og spaghetti.

Mulige kommende aktiviteter:
Forespørgsel fra Frode Laursen tirsdag og torsdag til løbeklub, men ikke hørt mere til dette (Laila)
Fodbold til børn under normal fodboldalder på tegnebrættet (Søren), 3-4 års alder ingen aktiviteter i området (Christine)
Forslag: Boldspil gennem hele sommeren (rundbold/fodbold/stikbold)
Forslag (Kaj) mødregrupper/mødre der mødes.
Pensionist forsamling tilbage i 70’erne om formiddagen.
Forslag: Julebanko

Shelters og bålplads, undersøge overnatningsregler om man må opsætte telte.
Petanque-planer der ikke – endnu – er blevet til noget.

7. Hvorledes rekrutteres flere medlemmer/hjælpere til vores gruppe?

Ikke nogle nye lysende hoveder p.t.

8. Tidsplan, dato for næste møde?

Onsdag den 27/6 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Punkter til næste gang:
Status på de afholdte aktiviteter.
Projektbeskrivelsen og planen – og historien omkring Vittens projekt.
Opfordring til Marketingsgruppen om at tage kontakt til en journalist.
Christine kender en journalist fra Favrskov Posten,
Elisabeth kontakter Janus fra Net-TV , TV2 Øst-Jylland.

Der takkes for god ro og orden på mødet og næsten overholdelse af den stramme tidsplan.

/Referenten.