Tale til Sankthans 2011

jun 15, 2012 | Artikler

Nu står jeg her så igen. Presset af bestyrelsen. De kunne ikke finde på andre. Så I må nøjes.   Det er jo St. Hansaften – og denne tradition som er en af de Vittenske – den skal vi holde godt fast i –.   Jeg er glad for at jeg bor i vitten.   […]

Nu står jeg her så igen.

Presset af bestyrelsen.

De kunne ikke finde på andre. Så I må nøjes.

 

Det er jo St. Hansaften – og denne tradition som er en af de Vittenske – den skal vi holde godt fast i –.

 

Jeg er glad for at jeg bor i vitten.

 

Jeg er landsbyfanatiker – på moderne dansk landsbyfreak – .

 

Jeg sætter utrolig stor pris på de mennesker, der bor i Vitten – for de er jo de klogeste og dygtigste, der findes.

 

Nu er det 3’ gang jeg holder tale til St. Hans – de andre gange var i 99 og i 2003 – hver gang har talt om at vi burde gøre noget ved vor lokalplan.

 

Og nu gør jeg det så igen.

 

En landsbyfanatikers hoved er fyldt med alverdens ting om Vitten.

 

Visioner om Vitten.

 

Vi afleverede en færdig tekst til en lokalplan i 2004 – og den blev modtaget af borgmester og kommunaldirektør.

 

Og så kom der valg og kommunesammenlægning – og nu er den så forsvundet !

 

Efter at jeg har spurgt kommunens byplanlægger og i teknisk forvaltning eksisterer den ikke.

 

Ved hjælp af penge fra indenrigsministeriet var vi dengang en stor gruppe som i fællesskab lavede et forslag til Kommunen til byrådet med en anmodning om, at denne plan må indgå i kommuneplanen – og andre eksisterende  planer.

 

Vi fik dengang lovning på et borgermøde med kommunens politikere.

Det kom bare ikke.

 

Lige nu ser det ud som vor indflydelse på kommunens planer går via landsbyrådet.

 

Vi har en repræsentant i landsbyrådet i Favrskov – Nick – og ham skal vi bakke

op om.

Vi skal sørge for at han har et bagland, som hjælper med at skaffe oplysninger

om det han har brug for.

 

Lige nu er vi – jeg siger vi – selvom det er mig – i gang med at reorganisere

vor indflydelse på al planlægning omkring Vitten.

 

Der findes en organisation for landsbyer – LAG.

De er gode til at skaffe penge.

Denne organisation har af kommunen fået til opgave, at sammen med landsbyerne lave – visioner om landsbyernes udvikling – som senere skal blive til lokalplaner.

 

Dem skal vi samarbejde med, hvis vi vil have  indflydelse – .

LAG vil samordne dette med landsbyrådet og kommunen.

 

Der bliver en del arbejde med dette – så jeg vil forslå – at vi laver nogle

arbejdsgrupper under Vitten Borger og Idrætsforening – som kan stå  for det.

 

Der skal holdes et forberedende møde med LAG’s representant i august.

Det vil jeg skrive til jer om – så kan man melde sig til.

 

Dengang vi arbejdede med at lave lokalplan havde vi en gruppe til at arbejde med Vittens historie.

 

Så der findes nu i kladdeform oplysninger om alle ejendomme i sognet, om hvem der ejede dem og deres nyere og ældre historie. Vi har også  beretninger om kirken, forsamlingshuset, brugsen, mejeriet, vandværket  og i det hele

taget historien om alle foreninger i sognet.

 

Vi har materialet i kladdeform – vi mangler kun – penge til at få materialet redigeret og trykt i en eller anden form.

 

Meningen var dengang, at alle skulle have et eksemplar, og at man så kan give alle nye borgere i sognet et sådant hæfte i indflyttergave.

 

Vi lagde i alt dette arbejde vægt på at Vitten – det er hele sognet – vi hører

sammen – by og land.

 

De nye beboere skal vi tage godt imod – sørge for at de kommer til at deltage i vore traditioner – som for eksempel St. Hansbålet her.

Vi skal også sørge for at de kommer til at deltage i aktiviteterne omkring Vitten – borger og idrætsforening og forsamlingshuset – og at de også kommer til at betale kontingent.

 

Så vi kan, hvis der er interesse for det, lave en byvandring, hvor vi fortæller om alle husene i Vitten.

 

Hvor mange af jer véd, at huset derovre mellem forsamlingshuset og mejeriet hedder ”sy-karens hus” ?

 

Vi har i vinter i en lille gruppe lavet et bruttoforslag til stier omkring Vitten.

Vi var 3 – Uffe, Majken og jeg.

 

Vore forslag er

 

Her fra og ud til Rævekæret

Og fortsætte helt ud til Dagmars Kilde

En sti fra Dagmars Kilde – i skovkanten forbi spejderhytten over til Tørvevej.

En sti over Bakkegården – videre til Bondesholm og derfra enten til Lyngå eller ud til Toftkærvej.

Også stien som vi kalder ”Ruholm rundt” fra Klapskovvej op til Ruholm og ind til Vitten ad Ruholmsvej.

Vi forestiller os at alle ruter udgår fra kirken og at der engang kommer skilte

der viser ruterne.

Der er ikke kontaktet nogen af  de lodsejere, som skal lægge jord til.

 

Og hvad vil vi så med Vitten ?

 

Efter kommunesammenlægningen har vi fået Favrskov kommune.

 

Og afstanden mellem borgerne, politikerne og embedsmændene er blevet meget større – så hvis vi vil have indflydelse og påvirke beslutningerne om vor

Landsby – så må vi op og markere os.

 

Vi må først og fremmest holde sammen om alt det,  der vedrører Vitten.

Vi må skaffe os lydhørhed, der hvor beslutninger træffes om, det at bo i Vitten.

Vi skal hele tiden markere os i forhold til de omgivende større bysamfund og især overfor Hinnerup.

Ellers render de andre af med alle nye udviklinger og vore skattekroner.

 

Og for at få dette til at ske, må vi bruge vore resurser.  Mest tid.

 

Det er for let at sige, at vi har ikke tid – vi har små børn – som ikke ser deres forældre hele dagen – vi hører ordene – kvalitetstid med vore børn.

 

Der hvor jeg vil hen med alt dette, er, at man tage sin tørn med at deltage i vandværkets bestyrelse, I forsamlingshuset, i borger- og idrætsforeningen, i menighedsrådet, i skolens arbejde – i klasse-forældre arbejdet og i skolens ledelse.

Og det er dér, man får indflydelse.

 

Disse folkevalgte bestyrelser og råd gør et stort og uegennyttigt arbejde, og det skal vi takke dem for.

 

Det fortjener de.

 

Det er forkert at tro, at det har man ikke forstand på – ingen forudsætninger for – jeg kan sige – det eneste det kræver – det er skaffe sig tid til et par møder om måneden og så medbringe sin sunde fornuft.

 

Det viser sig næsten altid, at man i mange beslutningsprocesser mangler at få tilført noget sund fornuft.

 

Og sund fornuft – det er noget vi har her i Vitten.

 

Der bor jo rigtig mange mennesker her i Vitten, som har dette !

Jeg sagde før, at de, der kommer fra Vitten, er de klogeste.

 

Jeg kan lige nævne for jer, at mejerister er simpelthen de allerklogeste og dygtigste,

der findes !

 

Og dem er vi 4 af her i Vitten – vi arbejdede allesammen på mejeriet herovre for lang tid siden.

 

Jeg vi også nævne, at imellem alle vi kloge og fornuftige mennesker her i Vitten har vi en amatør-fotograf, som nu i en menneskealder har taget billeder af alt det der er foregået lige fra skomageren på arbejde og til branden på mejeriet – .

Og såmænd også fra vore St. Hansfester.

Det er Bent Larsen og han fortjener meget ros for denne hobby – !

 

Det er også en af grundene til at jeg er glad for at bo i Vitten.

 

Vores sommerfest er det næste af Borger- og Idrætsforeningens arrangementer.

 

Husk nu at at komme.

 

Til slut vil jeg citere Piet Heins Gruk om dejligt vejr:

 

Hvis solen ville komme,

Og regnen ville gå,

Og blæsten blive stille,

Og himlen blive blå,

Og kulden blive varme,

Så ville dette her

Igrunden være  … ja

Usædvanligt dejligt vejr.