Referat af generalforsamling i VBI 2012

maj 20, 2012 | Artikler

Referat af generalforsamling i VBI 16. april 2012   Valg af dirigent: Mads blev valgt som dirigent   Formandens beretning: Laila fortæller at vi havde en super arbejdsdag 15/4 hvor legepladsen fik en lille opfriskning og der blev sået nyt græs ved forsamlingshusets lejlighed. En stor tak var der til de fremmødte og til Otto […]

Referat af generalforsamling i VBI 16. april 2012

 

  1. Valg af dirigent: Mads blev valgt som dirigent

 

  1. Formandens beretning:

Laila fortæller at vi havde en super arbejdsdag 15/4 hvor legepladsen fik en lille opfriskning og der blev sået nyt græs ved forsamlingshusets lejlighed. En stor tak var der til de fremmødte og til Otto for god kage.

Der havde været mange andre gode arbejdsdage. Omklædningsrum er bl.a. gjort klar til foreningen, Gud og spaghetti og Christine.

Foreningen er glad for den store opbakning til fællesspisninger, de nye datoer for efteråret og frem er meldt ud.

Der var også god opbakning til sommerfesten. Der er mange at takke for god hjælp til gennemførelsen.

Fartmålere er sat op, men der er ingen tilbagemeldinger fra byens borgere.

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Gennemgang af regnskab: Flemming fremlagte regnskab der sluttede 31/3-12. Regnskabet viste et overskud på ca. 500 kr. Fi-kort med opkrævning af kontingent er rundsendt med stor succes. Sommerfest var dyr og gav et underskud på ca. 5.000, vi drikker ikke nok øl til sommerfesten. Fællesspisninger giver et godt overskud. Arbejdsdage er med under ekstraordinære administrationsomkostninger. Aktier i Jyske bank er faldet, det kan overvejes om de skal sælges.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelse: Anne Luise ønsker ikke genvalg. Anne-Marie ønsker at udtræde. I stedet blev Camilla Nitz og Henrik Simonsen valgt og bestyrelsen består udover Camilla og Henrik af Jørgen Staun, Martin Olesen, Flemming Jacobsen og Laila Mortensen.

 

  1. Valg af revisor: Genvalg til Mads som revisor.

 

  1. Eventuelt: Forslag om vedtægtsændring så der ikke skal annonceres i dagspressen, men via mailliste, hjemmeside og boksen ved forsamlingshuset. Dette blev vedtaget som vedtægtsændring. Desuden kan vi runddele til byens borgere én gang om året fra de forskellige foreninger. Måske skal det sættes lidt mere i system. Klaus fra vandværket har lovet at give besked om nye beboere til VBI/forsamlingshuset.

 

Forslag om vedtægtsændring således at arrangerede aktiviteter er af folkeoplysende karakter. Forslaget blev vedtaget. Der kan fremover eventuelt ydes tilskud til foredrag.

 

Der er forslag om at sælge aktierne og videregive en del af pengene til forsamlingshuset. Grundholdningen i foreningen er at hjælpe forsamlingshuset.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

16/4-12

Torben Sørensen (referent)