Projekt “ombygning af forsamlinghuset”

mar 15, 2012 | Artikler

Planen: I efteråret 2011 udarbejdede en projektgruppe, bestående af lokale initiativtagere, to planforslag til indretning af Vitten Forsamlingshus med integreret klubhus. Planerne blev fremlangt i forbindelse med en af vinterens fællesspisninger, hvor borgerne i Vitten kunne komme med kommentarer og meninger til forslagene. Sidenhen blev der dannet 6 arbejdsgrupper, hvor vittenborgerne havde mulighed for at […]

Planen:
I efteråret 2011 udarbejdede en projektgruppe, bestående af lokale initiativtagere, to planforslag til indretning af Vitten Forsamlingshus med integreret klubhus. Planerne blev fremlangt i forbindelse med en af vinterens fællesspisninger, hvor borgerne i Vitten kunne komme med kommentarer og meninger til forslagene. Sidenhen blev der dannet 6 arbejdsgrupper, hvor vittenborgerne havde mulighed for at byde ind med arbejde af forskellig karakter, som i sidste ende skal være med til realisere projektet.  I disse arbejdsgrupper blev  de to planforslag diskuteret yderligere og formændene fik til opgave at fremlægge gruppernes anbefalinger på til et fælles møde med projektgruppen, som løb af stablen i maj måned 2012. (Projektgruppen er nu overgået til at være tovholdere på projektet og ligesom den overordnede gruppe der holder overblik over projektets udvikling).
På fællesmødet i maj blev det vedtaget, at det var planforslag B, som der skal arbejdes videre med. Planen er som udgangspunkt kun et skitseforslag og mangler at blive gennemarbejdet, således at vi får den optimale udnyttelse af kvadratmeterne og den bedst mulige indretning.
Planen består i hovedtræk af 3 store dele. Forpagterboligen bliver inddraget og lavet om til et moderne køkken.  Skænkestuen bliver lidt større, da det gamle køkken bliver lagt til og selve salen bliver ligeledes større, i og med at scenen bliver fjernet. Klubhuset forbliver arealmæssigt i samme størrelse, men indrettes anderledes og skal samtidig fungere som hovedindgang og ankomstområde. Vigtigst for planen er at huset bliver åbent op ud mod fællesarealerne  og at vi får udnyttet det oplagte terrasseareal og derved får tingene til at hænge sammen.
Som tidligere nævnt er planen ikke færdig og skal bearbejdes yderligere. Det vil ske i løbet af sommeren 2012, så der ligger en konkret plan til baggrund for ansøgninger om økonomisk støtte fra offentlige puljer og fonde. Der har været sat spørgsmålstegn ved om hvorvidt forpagterboligen skulle inddrages eller ej, men det er blevet besluttet at vi i første omgang satser på at inddrage den, fordi at det vil være det optimale, hvis der skal være plads nok til et godt og funktionelt køkken. 
Strategien for projektet er at vi vil tilstræbe det optimale. Viser det sig så på et senere tidspunkt, at det kan ikke kan lade gøre pga. manglende økonomisk fundering eller lignende, så reviderer vi selvfølgelig planerne. Men det vi søger på er det projekt, som vi mener kan skabe de bedste rammer for Vitten og dets borgere.

OBS! Læs mere om projektet i menuen til højre!