Overordnet styregruppe, som er tovholder på projektet. Denne gruppe arbejder på vegne af Forsamlingshusets bestyrelse, som er bygherre på projektet. I projektgruppen sidder repræsentanter fra  Forsamlingshusets bestyrelse og VBI , samt frivillige vittenborgere, som meldte sig på Forsamlingshusets ordinære generalforsamling i 2011.

Formand (Christoffer Flintholm)

Projekt sekretær (Kaj Mogensen)