Energigruppen arbejder med mulige energiløsninger som kan indarbejdes i projektet. Gruppen undersøger muligheden for ar indarbejde miljøvenlig energiløsninger i projektet.