Referat af generalforsamling i VBI 2011

sep 19, 2011 | Artikler

Generalforsamling i Vitten Borger og Idrætsforening Torsdag d. 28. april 2011 Dagsorden: Valg af dirigent                                        Mads Formandens beretning                           Laila Regnskab                                                Flemming Valg af bestyrelse Valg af revisorer Indkomne forslag Eventuelt 2. Positivt; god Skt Hans, god tilslutning sommerfest & til arbejdsdag. 3. Kontingent (skal strammes op), fællesspisninger overskud, sommerfest & Skt Hans lidt underskud, mindre […]

Generalforsamling i Vitten Borger og Idrætsforening Torsdag d. 28. april 2011

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent                                        Mads
  2. Formandens beretning                           Laila
  3. Regnskab                                                Flemming
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

2. Positivt; god Skt Hans, god tilslutning sommerfest & til arbejdsdag.

3. Kontingent (skal strammes op), fællesspisninger overskud, sommerfest & Skt Hans lidt underskud, mindre omkostninger til arbejdsdage, lejeplads etc. Totalt et lille underskud. Revideret og godkendt af Jan Volquards.

Der er kun 9 der har betalt kontingent, der skal findes en alternativ måde at forhøje indbetalingerne på.

4. Marianne Spielmann træder ud af bestyrelsen

Bestyrelsen er nu:

Formand        Laila Sørensen

Kasserer        Flemming Jakobsen

Medlemmer   Anne Marie Langberg

                        Ann-Luise Binder

                        Martin Olesen

                        Jørgen Staun

5. Revisorer Jan Volquards & Mads Waagepedersen

6. Der er opbakning til at bestyrelsen arrangerer en rundvisning ved Frode Lauersen og en byvandring.

LAC information ved Kaj Mogensen:

Det er nødvendigt med deltagelse i de møder der finder sted hvis vi vil have indflydelse på nye stier, udstykning.

Nick Klixbühl stiller op som repræsentant til Landsbyrådet, med Kaj Mogensen som suppleant. Der er opbakning til at disse tager fat i andre hvis der bliver brug for det.

Bestyrelsen overvejer nye kommunikationsmetoder til udbredelse af information f.eks facebook, bedre tilgang til mailadressen osv.

Torsdagscafeen fortsætter, 9/6 er første møde