Vandværk set udefra:

Pumper som leverer vandet ud til forbrugerne:

Eltavler:

Boring: